Wydawnictwo

fka-logo

 

W ramach FKA powstało również Wydawnictwo eFKA zajmujące się głównie wydawaniem, publikowaniem i dystrybucją szeroko pojętej twórczości studenckiej. Naszą uwagę skupiamy również na sztuce przekładu rozmaitych tekstów. Zamierzamy także „ocalać od zapomnienia” – wydawać na nowo dzieła warte uwagi. Zależy nam na wypowiedziach maksymalnie twórczych, odrzucamy myślową reprodukcję i językową schematyczność. Chcemy współtworzyć nowy głos literacki, prowokować  i poddawać krytyce zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne. Inicjować kulturę akademicką, która w naszej ocenie przeżywa głęboki regres. Stała się karykaturalna, groteskowa i przede wszystkim, kompletnie oderwana od studenckiej rzeczywistości. Poprzez nieustanną publikację esejów, książek, wywiadów i właściwie dowolnych form literackich zamierzamy odwrócić tę tendencję. Regularne publikowanie twórczości poetyckiej, prozatorskiej i eseistycznej, zarówno na łamach czasopisma, jak również w formie osobnych dzieł – to jedna z naszych recept na dzisiejszą nieufność wobec słowa.

W związku z tym zapraszamy i zachęcamy do współpracy w poszukiwaniu młodych twórców związanych z poezją, prozą, dramatem, publicystyką, krytyką literacką oraz osoby mające coś ważnego do powiedzenia, aby przesyłały swoje dzieła na adres wydawnictwa: kontakt@fundacja-fka.pl. Interesują nas wypowiedzi maksymalnie twórcze, odrzucamy literacką wtórność i językową schematyczność.

 


 

Wydawnictwo eFKA

Twórców, którzy chcieliby u nas wydawać swoje tomiki poezji, prozę czy dramat również zachęcamy do nadsyłania prac. E-mail wydawnictwa: kontakt@fundacja-fka.pl.

 

Nasze tomiki poetyckie:

www.fundacja-fka.pl/ksiazka-premiera-drugie-cesarstwo-karolina-kulakowska/

www.fundacja-fka.pl/premiera-mala-epoka-daniel-madej/

 

Nasze książki na platformie ISSU:

https://issuu.com/fundacjakulturyakademickiej

 


 

Stylebook wydawnictwa eFKA

 

 


 

Redaktorka Wydawnictwa eFKA

bio

Agnieszka Budnik – studentka filologii polskiej w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się polską literaturą współczesną, antropologią i socjologią literatury. Animatorka kultury, krytyczka literacka, redaktorka i recenzentka w Fundacji Kultury Akademickiej. Publikowała m.in. w „Fabulariach” i na portalu Xięgarnia.pl. Organizatorka bydgoskiego Festiwalu Literatury „Prze-Czytani”, autorka szkiców krytycznych publikowanych w ramach Festiwalu Fabuły i Poznania Poetów.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress