Partnerzy

Współpracujemy z:

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest następcą prawnym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, utworzonej na mocy Zarządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 12 maja 1947 roku i działającej od 1 stycznia 1948 roku. Siedzibą WBPiCAK jest miasto Poznań, a terenem działalności – województwo wielkopolskie. Biblioteka jest publiczną biblioteką województwa wielkopolskiego. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka współpracuje z domami i ośrodkami kultury oraz muzeami regionalnymi. Prowadzi działalność wydawniczą.

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” jest niezależną od jakichkolwiek grup i organizacji politycznych fundacją mającą na celu szerzenie idei spra­wie­dli­wości społecznej, wolności słowa i badań naukowych, a także walkę z każdym przeja­wem dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, przynależność narodową i świato­pogląd. Instytut  jest wydawcą wydaje czasopisma: polską edycję miesięcznika „Le Monde diplomatique”, "Bez Dogmatu", "Nowy Tygodnik Popularny". Fundacja wydaje także książki oraz trzy serie: "Biblioteka Le Monde diplomatique", "Biblioteka Bez Dogmatu" oraz "Biblioteka Prometeusz". Od 2003 Fundacja Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” współpracuje z Fundacją Analizy Społecznej i Edukacji Politycznej im. Róży Luksemburg.

Wydawnictwo FORMA od 2005 r. głównie zajmuje się wydawaniem twórczości współczesnych, polskich pisarzy, podkreślających swoją niezależność wobec tego, co uchodzi za literaturę w świecie rynku i reklamy. 
FORMA prowadzi serię prozatorską „Kwadrat”, poetycką „Tablice”, wielogatunkowe „Piętnastka” i "Forma 21", grozy i fantastyki „City”, obyczajową „Fioletowa”, literaturoznawczą „Wokół literatury”.

Dla umacniania związku pomiędzy Alma Mater a jej absolwentami oraz budowy więzi koleżeńskich zostało powołane Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu, które organizuje liczne imprezy integrujące środowisko absolwentów UAM.
 

 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu to wiodąca biblioteka naukowa Wielkopolski. Stanowi jednostkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powołaną do obsługi jego zadań naukowych i dydaktycznych. Tworzy przestrzeń wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach historycznych oraz najnowszych źródłach informacji. W swojej działalności dąży do zapewnienia optymalnej obsługi pracownikom naukowym, doktorantom i studentom Uczelni. Zachowując charakter biblioteki publicznej, jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, organizacją otwartą na potrzeby wszystkich, którzy pragną korzystać z jej zasobów. 

 
Tam gdzie muzyk jazzowy spotyka się z malarzem, a informatyk zerka lubieżnie na gibkie ciało tancerki, gdzie plastyk wypija po północy smutnego lecha, a socjolog z urzędniczką konsumują kolejną wiśniówkę, tam mieszka SMOK. SMOK już dawno skończył z dietą i nie żywi się dziewicami, SMOK raczy się kieliszkiem wódki albo wytrawnym hiszpańskiem winem, od czasu do czasu pozwalając sobie na szklaneczkę whisky... Przymyka oczy, wciąga w rozchylone nozdrza zapach kadzideł, a wokół tylko ambient, absynt, dekadencja i urok postępującej demoralizacji... Życzliwy uśmiech SMOKA odbija się w oczach barmana...nie dziw się niczemu, miej odwagę i przyjmij warunki , a na pewno nie pożałujesz...