Przytul Książkę w Pawilonach

Zapraszamy na kolejną edycję akcji Przytul Książkę. W najbliższą sobotę spotykamy się w Pawilonie, gdzie przygotujemy dla Was przestrzeń sprzyjającą wymianie książek, sprzedaży białych kruków oraz wszelakim rozmowom o jednym z najlepszych wynalazków naszej cywilizacji.

 

 

Wstęp na giełdę jest bezpłatny, jeśli jednak chcesz wystawić się ze swoimi książkami prosimy o kontakt mailowy:
przytulksiazke@gmail.com.

Pawilon Otwarty: PRZYTUL KSIĄŻKĘ
giełda książek
30/06, g. 10.00-15.00

Uwaga, Wystawcy! Przed uczestnictwem w imprezie, zapoznajcie się z regulaminem.

PRZYTUL KSIĄŻKĘ 
1. Organizatorem akcji PRZYTUL KSIAŻKĘ, zwanej dalej Giełdą, jest FUNDACJA KULTURAKCJA. 
2. Giełda odbędzie się w Pawilonie.
3. Celem Giełdy jest sprzedaż i wymiana książek. Uczestnictwo w Giełdzie jest nieodpłatne. 
4. Warunkiem otrzymania stoiska wystawienniczego jest zgłoszenie przesłane na adres: przytulksiazke@gmail.com
5. Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba przewidzianych miejsc, o uprawnieniu do uczestnictwa w Giełdzie decydowała będzie kolejność zgłoszeń uczestnictwa w Giełdzie. 
6. Stanowiska w czasie trwania Giełdy są numerowane. Każdy z wystawców odpowiada za swoje stanowisko. 
7. Organizator uprawniony jest do wylegitymowania Wystawcy w celu potwierdzenia jego tożsamości. 
8. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie trwania Giełdy oraz pozostawienia w czystości użytkowanego przez siebie stoiska po zakończeniu Giełdy. 
9. W trakcie Giełdy Wystawca może dystrybuować wyłącznie książki będące w bardzo dobrym stanie. Nie przynosimy atlasów, folderów reklamowych, encyklopedii.
10. Na terenie Giełdy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz całkowity zakaz palenia. Zabrania się pozostawiania na stołach wystawienniczych i w ich bezpośredniej okolicy – jedzenia, napojów oraz innych przedmiotów nie związanych bezpośrednio z tematem wydarzenia. 
11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zaleceń i zarządzeń Organizatora
12. Wystawca odpowiada za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w terminie wskazanym przez Organizatora. 
13. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa w związku z wystawieniem w trakcie trwania Giełdy towaru, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego. 
14. Organizator uprawniony jest do usunięcia Wystawcy z miejsca, gdzie odbywa się Giełda, gdy ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Giełdy bez podania przyczyn. 
16. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu organizacji Giełdy. Uczestnik uprawniony jest do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
17. Wystawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania Giełdy, w celach związanych z działalnością statutową Organizatora oraz promocją i działalnością marketingową, w szczególności jego rozpowszechniania na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych. 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w trakcie Giełdy.
19. Przystępując do uczestnictwa w Giełdzie, Wystawca wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

Do zobaczenia!