Fundacja KulturAkcja

Fundacja KulturAkcja zajmuje się animacją kultury. Naszym głównym obszarem działania jest literatura i poezja, ale działamy również pozaliteracko, prowadząc spotkania okołofilmowe, wystawy, dyskusje i działania prospołeczne w Poznaniu. Znajdziecie nas na Jeżycach w Domu Tramwajarza, gdzie tworzymy Mały Dom Literatury. Wpadnijcie nas odwiedzić przy okazji jeśli będziecie w okolicy :)